Jönköpings kommun

Fordon och transport (FT)

En kille i varselkläder står vid en lastbil med öppen motorhuv.

Vi erbjuder dig en populär utbildning med Sveriges bästa förutsättningar för en högkvalitativ fordons- och transportutbildning. Vi har lång erfarenhet av att bedriva utbildning inom området och samarbetar intensivt med lokala företag.

Din praktik (APL) är en mycket central del av inlärningen inom utbildningen, och din period ute på ett företag har goda förutsättningar att utvecklas till en anställning i förlängningen. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Inom Fordons- och Transportbranscherna finns många yrken där det råder en bristsituation vad det gäller utbildad arbetskraft.

Fordons- och transportprogrammet på Bäckadalsgymnasiet är del av Motorbranschcollege.

Motorbranschcollegelänk till annan webbplats

Godshantering

Här får du en utbildning som fokuserar på att du skall ha goda kunskaper kring hur man professionellt hanterar gods på olika sätt.

Här får du en utbildning som fokuserar på att du skall ha goda kunskaper kring hur man professionellt hanterar gods på olika sätt. Fokus ligger på att du på olika nivåer skall kunna arbeta på ett lager eller vid en terminal där olika typer av gods lastas och lossas. Inriktningen ger möjlighet till arbete som till exempel lager- och terminalarbetare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Karosseri och lackering

Vill du arbeta som till exempel bilskadereparatör eller lackerare?

Fokus inom inriktningen ligger på att du skall bli kompetent vad det gäller att reparera karosskador som kan uppstå på fordon och att lackera fordon. Flera elever inom inriktningen har placerat sig högt i nationella tävlingar för sin yrkeskompetens.

Unikt för inriktningen är att våra elever vid upprepade tillfällen placerat sig högt i yrkes-SM. När våra elever bedöms av domare i tävlingen får de höga betyg, vilket är ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet.

Unikt för inriktningen är bland annat att undervisningsupplägget är utformat som en lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst hälften av utbildningen ute på ett företag. På detta sätt får du en konkurrenskraftig utbildning som är skräddarsydd utifrån branschens behov.

Det här är en utbildning som ingår i Motorbranschcollege.

Lastbil och mobila maskiner

Inriktningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner.

Det kan handla om lastbilar, grävmaskiner, hjullastare eller liknande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är vårt nära samarbete med starka lokala aktörer, som gör att vi kan hålla en hög kvalitet på vårt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Samarbetet gör även att våra elever har tillgång till den senaste tekniken inom området tunga fordon. Detta är särskilt viktigt på grund av att en lastbil idag innehåller betydligt mer avancerad teknik än en personbil samt att teknikutvecklingen går mycket snabbt inom området.

Inriktningen är del av Motorbranschcollege.

Personbil

Den här inriktningen är för dig som vill lära dig mer om felsökning, reparation och service av lätta fordon, till exempel personbilar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att vi tränar viktiga moment som till exempel service och reparation av lätta fordon genom att driva en publik verkstad. Vi välkomnar externa kunder och skapar därmed en undervisningssituation som utgår från konkreta situationer.

Inriktningen är del av Motorbranschcollege.

Transport

En utbildning inom trafik, transportsystem och logistik - med möjlighet till körkort!

Undervisning som syftar till att ge dig möjligheten till körkort med behörigheterna B, C och E ingår i utbildningen. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsförare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att du får möjligheten att skaffa dig ett stort antal kunskaper och behörigheter inom transportområdet. Förutom att du får chans att ta körkort med behörigheterna B-, C- och CE så får du bland annat utbildning inom ADR - framförande av farligt gods på väg. Du får även möjlighet att ta ett så kallat yrkeskompetensbevis, som krävs för att få arbeta som lastbilsförare.

Utbildningen är del av Motorbranschcollege.

Kontakt

Viktor Agerlöv, SYV
Tfn 036-10 70 45

Anna Sandström, rektor FT
Tfn 036-10 76 81