Jönköpings kommun

Studie- och yrkesvägledning

Charlotta Vincent
E-post charlotta.vincent@jonkoping.se
Telefon 036-10 66 65

 • Barn och fritidsprogrammet (BF)
 • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)

Rebecka Lindström
E-post rebecka.lindstrom2@jonkoping.se
Telefon 036-10 62 92

 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Lärlingsakademin (LÄR)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)

Madeleine Lindqvist

E-post madeleine.lindqvist@jonkoping.se
Telefon 036-10 60 90

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • Hantverksprogrammet (HVFRS)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • Gymnasiesärskolan
  • Administration, handel och varuhantering (PRAHV)
  • Fordonsvård och godshantering (PRFOG)
  • Hälsa, vård och omsorg (PRHVO)
  • Hotell, restaurang och bageri (PRHRB)