Jönköpings kommun

Introduktions­program (IM-)

Elever som lägger tak i bakgrunden syns Bäckadalsgymnasiets bygghall.

Introduktions­programmen är till för dig som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Med hjälp av individuell planering samt ett professionellt och vänligt men tydligt bemötande vill vi stödja dig att uppnå dina mål.

Vart vill du? Hur kan vi hjälpa dig att komma dit du vill? Vi är som stoltast när vi lyckas hjälpa dig att komma dit du vill.

På Bäckadalsgymnasiet har vi så länge vår skola har funnits stått för en stolt tradition av hög kompetens att driva introduktionsprogram. Vi är kända i regionen för att våra elever uppnår goda resultat samt att vi har en högkompetent personal.

Introduktionsprogrammen är inte en utbildning, utan flera. Varje utbildning, så kallade introduktionsprogram, är skräddarsydda efter en särskild elevgrupps behov. Av totalt fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan finns fyra på Bäckadalsgymnasiet:

  • Individuellt Alternativ (IMA)
  • Programinriktat Individuellt val (IMV)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY)

Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Individuellt Alternativ (IMA)

Har du ännu inte blivit behörig till gymnasiet? Skulle du vilja förbereda dig för fortsatt utbildning eller arbete? Då kan Individuellt Alternativ vara någonting för dig!

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA) är tjejer och killar som ej ännu blivit behöriga för att studera på ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt Alternativ är en icke sökbar utbildning. Studie- och Yrkesvägledare på den grundskola du gått på ansöker om plats för dig. Målet är att utbildningen som längst skall vara ettårig. Tanken är att du efter ett år skall gå vidare till nationellt yrkesprogram, annat introduktionsprogram, annan utbildning (t.ex. folkhögskola) eller arbete.

Tack vare vår samordning av alla introduktionsprogram kan vi erbjuda dig en bredd på vilka grundskoleämnen som är möjliga att läsa som är unik i regionen. Upplägget på utbildningen är strikt individuellt utifrån dina mål, behov och förkunskaper.

På Bäckadalsgymnasiet har vi en lång tradition av att jobba med Individuellt Alternativ. Det gör att vi har en hög kompetens att möta olika typer av individuella behov.


Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA)
Bäckadalsgymnasiet och Socialförvaltningen driver tillsammans sedan 2004 samarbetsprojektet Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA).

IMFIA är en del av Individuellt Alternativ, men det finns särskilda antagningskrav utöver de som krävs för IMIND. För att bli antagen krävs biståndsbeslut från socialsekreterare och beslut från ansvarig rektor.

Programinriktat val (IMV)

Saknar du endast något enstaka betyg för att bli behörig till gymnasiet? Vill du gå en utbildning som kan leda till en gymnasieexamen?

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Programinriktat Individuellt val (IMV) är tjejer och killar som saknar ett enstaka betyg av de åtta som krävs för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat Individuellt val är en sökbar utbildning som erbjuds i mån av att inte alla platser på det nationella yrkesprogrammet är besatta av behöriga elever. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Målet är att du skall kunna gå ut efter tre år med en gymnasieexamen. Du läser gymnasiekurser med en klass som går det nationella programmet. Samtidigt läser du det grundskoleämne som du ännu ej nått betyget E i. Tanken är att du under dina tre år på IMPRO skall hinna läsa in grundskoleämnet och även läsa gymnasiekursen i samma ämne.

Språkintroduktion (IMS)

Är du nyanländ till Sverige? Vill du gå en utbildning där du får språkträning för att kunna fortsätta utbilda dig? Vill du läsa in behörighet till gymnasiestudier?

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMS) är tjejer och killar som ej ännu blivit behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram på grund av att de är nyanlända till Sverige. Du som är nyanländ skall få möjligheter att tillägna dig de grundläggande språk- och ämneskunskaper som krävs för att kunna gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Om du är nyanländ och vill börja Språkintroduktion kontaktar du koordinator för Kartläggningsgruppen för IMS (se kontaktuppgifter nedan).

Som nyantagen kommer du först till den så kallade Kartläggningsgruppen. Där kartläggs din skolbakgrund samt dina kunskaper och erfarenheter för att du ska få en så bra start som möjligt. Du spenderar maximalt två månader hos kartläggningsgruppen.

Sedan placeras du på en skola. IMS finns på tre kommunala gymnasieskolor, varav Bäckadalsgymnasiet är en. Övriga skolor i Jönköping som har utbildningen är Per Brahegymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet.

Yrkesintroduktion (IMY)

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMY) är tjejer och killar som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter.

Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

På Bäckadalsgymnasiet erbjuder vi IMY kopplat till dessa program;

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Hotell- och turimsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och Livsmedelsprogrammet

Du går i en klass tillsammans med andra elever på yrkesintroduktion. Ni läser era ämnen utifrån en ramplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Kontakt

Charlotta Vincent, SYV
Tfn 036-10 66 65

Annika Nordgren, Rektor
Tfn 036-10 62 86