Jönköpings kommun

Samarbeten på Bäckadal

Logotyper av Teknikcollege, Motorbranchcollege och Vård och omsorgscollege

 

Vi tror att vi blir bättre när vi samarbetar, och det gör vi tillsammans med några College som hjälper oss att hålla en hög kvalitet och god standard på våra program och se till att kunskapen eleverna får med sig är relevant i branschen och hos framtida arbetsgivare.

Teknikcollege
El- och energiprogrammets inriktning Automation och Industritekniska programmet är en del av Teknikcollege Södra Vätterbygden. Det är ett samarbete som säkerställer att utbildningen matchar de behov som teknik- och industriföretagen har.

Motorbranschcollege
Fordons- och transportprogrammet är en del av Motorbranschcollege. Det är ett kvalitetsledningssystem för fordonstekniska gymnasier. Utbildningen certifieras utifrå sex kriterier som säkerställer att utbildningen håller hög standard, god kvalitet är relevant för branschen. Bäckadalsgymnasiet certifierades första gången 2019.

Vård och omsorgscollege
Vård och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet inriktning stödassistent på Lärlingsakademin är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Det betyder att skolan samarbetar med arbetsgivare inom vård och omsorg, så att det du lär dig stämmer överens med det som arbetsmarknaden efterfrågar. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom branschen genom attraktiva utbildningar.