Jönköpings kommun

Arbetsplats­förlagt lärande och lärlings­utbildning

Bäckadalsgymnasiet har fokus på yrkesinriktade program, som förbereder dig som elev och ger dig kompetens för att direkt kunna gå vidare in i ett yrke efter examen. Därför är utbildningdelen som är förlagd ute på en arbetsplats extra viktig, detta heter arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla Bäckadals utbildningar har minst 15 veckor APL.

Det är viktigt att elever som söker yrkesprogram på gymnasiet är medvetna om att APL är obligatoriskt och krävs för att man ska få ut sin gymnasieexamen. De företag som tar emot skolans elever på APL är medvetna om att man åtar sig att vägleda och utbilda ungdomar in ett yrke. Vi erbjuder därför handledar­utbildning till APL-företagen.

Som elev är det viktigt att du följer de tider och instruktioner som du får av ditt APL-företag. Närvaro är lika viktigt under APL-perioden som under all annan skoltid.

Gymnasieförordningen definierar arbetsplats­förlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039).

APL på gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik på något sätt förekomma.

Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid. På vissa av våra inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet läser elever del av sin gymnasietid som lärling (dock inte under år 1). Elever som är berörda får mer information om detta när de påbörjat sin utbildning.

APL i anpassad gymnasieskola

Elever på anpassad gymnasieskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 25 timmar garanterad undervisningstid.

Lärlings­utbildning genom Lärlingsakademin

Att gå ett lärlingsprogram är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en skolförlagd utbildning är att eleven, parallellt med sina studier, är att majoriteten av utbildningen genomförs ute på en arbetsplats där du också blir en del av ett arbetslag. Även om du tillbringar mycket tid på arbetsplatsen har du klasskompisar och tillhör en klass med andra lärlingar på Bäckadal.

En lärlingselev får samma kunskaper och examen som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram.