Jönköpings kommun

Arbetsplats­förlagt lärande och lärlings­utbildning

Bäckadalsgymnasiet har till största del yrkesprogram, som ger dig som elev kompetens för att kunna gå vidare in i ett yrke. Därför är elevens utbildning ute på en arbetsplats viktig. Det heter arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Det är viktigt att elever som söker yrkesprogram på gymnasiet är medvetna om att APL är obligatoriskt och krävs för att man ska få ut sin gymnasieexamen. De företag som tar emot skolans elever på APL är medvetna om att man åtar sig att vägleda och utbilda ungdomar in ett yrke. Vi erbjuder därför handledar­utbildning till APL-företagen.

Som elev är det viktigt att du följer de tider och instruktioner som du får av ditt APL-företag. Närvaro är lika viktigt under APL-perioden som under all annan skoltid.

Gymnasieförordningen definierar arbetsplats­förlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” (1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039).

APL på gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

APL på gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.

Lärlings­utbildning

Att vara lärling är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en skolförlagd utbildning är att eleven, som lärling, parallellt med sina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats.

En lärlingselev får samma kunskaper och yrkesexamen som de elever som läser ett skolförlagt yrkesprogram.

På vissa av våra inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet läser elever del av sin gymnasietid som lärling (dock inte under år 1). Elever som är berörda får mer information om detta när de påbörjat sin utbildning.

Lärlingsakademin Jönköping

Lärlingsakademin i Jönköping är en kommunal gymnasieskola som erbjuder lärlingsutbildningar inom flera olika yrken. Lärlingsakademin är ett alternativ till den skolförlagda yrkesutbildningen (nationella yrkesprogrammen) som finns på övriga kommunala gymnasieskolor.

Som lärling läser du ett gymnasieprogram och får samtidigt erfarenhet från arbetslivet. Mer än hälften av din utbildning är förlagd på en arbetsplats. Även om du tillbringar mycket tid på arbetsplatsen så har du klasskompisar och tillhör en klass med andra lärlingar.