Jönköpings kommun

Skolledning

Kontakt

Anna Magnusson, utbildningsledare
Telefon 036-10 26 02

Anna Sandström, rektor, rektorsområde 1 (EE, Lärlingsakademin)
Telefon 036-10 76 81

Annika Nordgren, Tf gymnasiechef
Telefon 036-10 62 70

Linda Jonsson, rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)
Telefon 036-10 79 29

Robert Blomqvist, rektor, rektorsområde 4 (HV, BA, TE) samt
Tf rektor, rektorsområde 5 (GS, Lärvux)
Telefon 036-10 62 72

Sofia Arneke Isaksson, Tf rektor, rektorsområde 2 (IM-programmen, BF) samt HT och RL
Telefon 036-10 62 86

Åke Andersson, administrationschef
Telefon 036-10 62 78