Jönköpings kommun

Skolledning

PO Johansson
Gymnasiechef
E-post: per-olof.johansson3@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 70

Åke Andersson
Administrationschef
E-post: ake.andersson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 78

Johan Albertsson
Rektor, rektorsområde 1 (EE, IN, Lärlingsakademin)
E-post: johan.albertsson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 70 41

Annika Nordgren
Rektor, rektorsområde 2 (IM-programmen)
E-post: annika.nordgren@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 86

Anna Sandström
Rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)
E-post: anna.sandstrom@jonkoping.se
Telefon: 036-10 76 81

Robert Blomqvist
Rektor, rektorsområde 4 (HV, BA, TE)
E-post: robert.blomqvist@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 72

Eva Engström
Rektor, rektorsområde 5 (GS, HT, RL, Lärvux)
E-post: eva.engstrom@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 75