Skolledning

PO Johansson
Gymnasiechef

per-olof.johansson3@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 70

Tommy Johansson
Utbildningsledare

tommy.johansson1@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 71

Åke Andersson
Administrationschef

ake.andersson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 78

Johan Albertsson
Rektor, rektorsområde 1 (EE, IN, TE) och rektorsområde 5 (GS, HT, RL, Lärvux)

johan.albertsson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 70 41

Annika Nordgren
Rektor, rektorsområde 2
(IM-programmen)

annika.nordgren@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 86

Anna Sandström
Rektor, rektorsområde 3 (FT, BAANL år 2-3)

anna.sandstrom@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 76 81

Robert Blomqvist
Rektor, rektorsområde 4 (HV, BA)

robert.blomqvist@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 72

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00