Jönköpings kommun

Skolans organisation

Gymnasiechefen har det övergripande helhetsansvaret för Bäckadals­gymnasiets verksamhet. Skolan har en central strategisk ledningsnivå och en operativ ledningsnivå.

Närbild på hylsnyckel och mutter.

Den centrala ledningsnivån leds av gymnasiechefen och svarar för policy- och strategifrågor, övergripande planering, externa kontakter på skolnivå, samordning av olika verksamheter. Denna nivå är också stabsfunktion för administrations-, ekonomi-, personal- och lokalfrågor.

Direkt under gymnasiechefen finns på denna nivå en utbildningsledare, en administrationschef, en HR-konsult samt en kökschef. Dessutom ingår även administration, skolmåltid, bibliotek, skolvärd och vaktmästeri.

Den operativa ledningsnivån är indelad i fem rektorsområden och leds av fem rektorer som är direkt underställda gymnasiechefen. Rektorerna har ett helhetsansvar för rektorsområdets arbete och utveckling. Rektor leder det pedagogiska arbetet och har ansvar för elever, personal, ekonomi, arbetsmiljö och marknadsföring inom sitt rektorsområde.

Det operativa pedagogiska arbetet utförs av lärarna i rektorsområdet. Lärarna är organiserade i programarbetslag och ämneslag där mentor har ett helhetsansvar för en grupp elever. Kopplat till varje rektorsområde finns dessutom kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, speciallärare/specialpedagog samt vaktmästare.

 

Kontakt

Tf Gymnasiechef Annika Nordgren
Telefon 036-10 62 70