Bibliotek

Bäckadal har biblioteksverksamhet både i lokalerna på TTC och i hus 2. Båda är centralt placerad på skolan, och har modern utrustning. Det motsvarar dess betydelse för verksamheten som en levande plats för bland annat läsning, studier och utlån av böcker.

Vårt skolbibliotek är en del av den pedagogiska verksamheten, och arbetar för att stödja elever och personal i samtliga ämnen, för en hög måluppfyllese.

Vi på Bäckadalsgymnasiet är stolta över vår biblioteksverksamhet. Du som elev har möjlighet att få hjälp med informations- och boksökning av vår kunniga bibliotekarie.

Bemannade öppettider biblioteket på Bäckadal, hus 2
Måndag-fredag kl. 8.30-15
Biblioteket är obemannat vid lunch, möten och andra åtaganden.

Bemannade öppettider biblioteksfilial TTC
Onsdag kl. 10-14

Välkommen till Bäckadalsgymnasiets bibliotek!

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00