Jönköpings kommun

Anpassad gymnasieskola (AG)

En elev sitter och tittar i en mattidning med recept.

Anpassad gymnasieskola är för dig som är mellan 16 och 19 år gammal och har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill ge dig en god kunskapsmässig grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier och samtidigt stödja din personliga utveckling. Anpassad gymnasieskola hette tidigare Gymnasiesärskola.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda dig en trevlig och stimulerande studiemiljö, där utbildningen anpassas efter varje elev. Du får tid för studier i egen takt och undervisningen sker i små grupper. Vi vill också förbereda dig för ett aktivt deltagande i samhällslivet och för att kunna klara ett eget boende efter gymnasiet.

På Anpassad gymnasieskola läser man fyra år. Bäckadalsgymnasiet har fyra olika program:

  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Fordonsvård och godshantering
  • Administration, handel och varuhantering

I samtliga program som finns på Bäckadalsgymnasiet ingår minst 22 veckor av din utbildning på en arbetsplats. Detta kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom APL får du erfarenheter och kunskaper som du kan ta med dig i ditt fortsatta liv.

Administration, handel och varuhantering

Det här är programmet för dig som är intresserad av att arbeta i butik, på lager eller med administrativa arbetsuppgifter.

Du får en yrkesutbildning där du möter människor och förstår deras behov av service. Du får även kunskaper i oilka dataprogram samt lagar och bestämmelser inom yrkesområdet. Du läser programgemensam kurser, till exempel handel, information och kommunikation samt inköp och logistik.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla program inom gymnasiesärskolan, så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är engelska, historia, svenska, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Kurser och programmål för Administration, handel och varuhantering, Skolverkets webbplast Länk till annan webbplats.

Se vår film om hur det är att läsa på Administration, handel och varuhantering! Länk till annan webbplats.

Fordonsvård och godshantering

Ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon och/eller lager och godshantering.

Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och hur det ska skötas och underhållas. Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering. Här får du också träna dig att samarbeta och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt och hur du skall utföra arbetet utan att få arbetsskador. Du läser programgemensamma ämnen inom området, till exempel fordonsbranschen, fordonsteknik, godshantering.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla program på gymnasiesärskolan, så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är engelska, historia, svenska, idrott och hälsa och estetisk verksamhet.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Kurser och programmål för Fordonsvård och godshantering, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Se vår film om hur det är att läsa på Fordonsvård och godshantering! Länk till annan webbplats.

Hotell, restaurang och bageri

Det här är ett program för dig som vill arbeta med matlagning, bakning och livsmedel eller inom hotellverksamhet.

Under dina fyra år hos oss får du möjlighet att lära dig matlagning, bakning och servering. Du får lära dig hur man hanterar livsmedel och hur man arbetar i olika kök. Du kommer också få kunskaper i hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering samt träna dig att arbeta med andra och ge god service åt gäster och kunder. Du läser yrkesämnen som till exempel måltids- och branschkunskap, livsmedels- och näringskunskapbageri- och konditorkunskap och hotell.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla utbildningar; så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är engelska, historia, svenska, idrott och hälsa och estetisk verksamhet.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Programmet för Hotell, restaurang och bageri, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Se vår film om hur det är att läsa på Hotell, restaurang och bageri! Länk till annan webbplats.

Hälsa, vård och omsorg

Utbildningen är till för dig som vill arbeta med människor inom hälsa, vård och omsorg på ett serviceinriktat sätt. Programmet ger dig grunderna för arbete inom äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Kursen Barnet i förskolan ger dig bland annat kunskaper om barns lärande och lekens betydelse för barnet. Du lär dig också om människans utveckling och olika behov. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg. Du får också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan. Vi arbetar även med mänskliga rättigheter och etiska frågor. Du läser programgemensamma ämnen som; Hälsa, Människan, Vård och Omsorg.

I utbildningen läser du också ämnen/kurser som ingår i alla program på gymnasiesärskolan, så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är engelska, historia, svenska, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.


Programmet för hälsa, vård och omsorg, Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Se vår film hur det är att läsa på Hälsa, vård och omsorg! Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viktor Agerlöv, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 70 45

Andreas Swenlert, rektor
Telefon 036-10 60 90