Om skolan

Bäckadalsgymnasiet är den yngsta gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Vi startade vår verksamhet 1988. Sedan start har vi varit en skola där fokus har legat på yrkesutbildning, men som även hela tiden haft inslag av högskoleförberedande gymnasieutbildning.

Under "Om skolan" kan du läsa mer om Bäckadalsgymnasiet. Du kan till exempel läsa om vad vi vill uppnå med vår verksamhet (vår vision) och hur vi vill göra det (vår värdegrund). Du kan även skaffa dig en översiktlig bild av elevresultat på skolan.

Välkommen att läsa mer om skolan!


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00