Jönköpings kommun

För dig på Lärlingsakademin

Du som läser på Lärlingsakademin har tillgång till samma organisation för stöd och hjälp som alla andra elever på Bäckadalsgymnasiet. Du hittar mer information och kontaktuppgifter under menyvalen ovan, till exempel kuratorer, SYV och skolsköterskor.

Frånvaroanmälan

Om du är sjuk och måste stanna hemma ska du anmäla din frånvaro via Vklass eller telefon: 036-10 28 00 före dagens första lektion. Du ska också meddela din handledare på APL-platsen om du skulle varit där.

För vårdnadshavare
Som vårdnadshavare får du en inloggning till vårt system i Vklass. Varje vecka skickas ett mejl till den adress du uppger i Vklass om frånvaro, läxor, studiedagar med mera. Om ditt barn har en otillåten frånvaro (mer än två timmar) skickas ett varningsmeddelande hem till dig som vårdnadshavare.

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn i Vklass.

Närvaro är viktigt för att lyckas med gymnasieutbildningen
För att du ska lyckas med din utbildning behöver du vara på plats i skolan och på din APL-plats enligt schema.

Vi jobbar medvetet och förebyggande för att öka närvaron i skolan, bland annat genom att utveckla vår undervisning och genom en noggrann uppföljning av elevnärvaro. Vi följer även regelbundet upp anmäld frånvaro, för att säkra att vi inte missar att stödja killar och tjejer som behöver stöd och hjälp.

För vårdnadshavare

Du är fortfarande viktig för det barn eller den ungdom du är vårdnadshavare för, även om de är 16 till 19 år gamla. Vi vill gärna ha en god kontakt och relation med dig. Vi vill jobba tillsammans för dig med syftet att ditt barn skall vara så väl rustad som möjligt inför framtiden.

Vilka vägar finns för dig att hålla dig informerad?
Vi arbetar med en gemensam lärplattform; Vklass. Alla elever och vårdnadshavare har inloggning till Vklass. Via lärplattformen får du information om ditt barns skolgång.

Genom din inloggning i Vklass får du löpande information om hur det går i de olika pågående gymnasiekurserna. Här finns information om den ungdom du är vårdnadshavare för når målen i de olika pågående kurserna och vad som fungerar bra och mindre bra.

Du har tillgång till Vklass fram tills att ditt barn fyller 18 år.

Vilka vägar finns för dialog skola – vårdnadshavare?
Du kallas en gång per termin till utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Samtalet äger rum med mentor och handlar om studieresultaten och den allmänna skolsituationen. Utvecklingssamtalet är en del av din lagstadgade rätt till information från och dialog med skolan angående barnets eller ungdomens skolsituation.

Under utbildningen kallas du vid ett antal tillfällen till föräldramöte. Mötet är ett sätt för oss att skapa en dialog med dig och ge information.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt om du har frågor eller funderingar kring skolgång. I första hand är mentor kontaktperson.

Välkommen att kontakta oss!