Jönköpings kommun

För dig på Bäckadal

Frånvaroanmälan

Bäckadalsgymnasiet vill erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet. För att vi skall lyckas tillsammans behöver du vara på plats i skolan.

Vi jobbar medvetet och förebyggande för att öka närvaron i skolan, bland annat genom att utveckla vår undervisning och genom en noggrann uppföljning av elevnärvaro. Vi följer även regelbundet upp anmäld frånvaro, för att säkra att vi inte missar att stödja killar och tjejer som behöver stöd och hjälp.

Ibland blir man dock sjuk och måste stanna hemma från skolan. Anmäl din frånvaro via vklass eller telefon: 036-10 28 00 före dagens första lektion.

För vårdnadshavare
Som vårdnadshavare får du en inloggning till vårt system i Vklass. Varje vecka skickas ett mejl till den adress du uppger i Vklass om frånvaro, läxor, studiedagar med mera. Om ditt barn har en otillåten frånvaro (mer än två timmar) skickas ett varningsmeddelande hem till dig som vårdnadshavare.

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn i Vklass.

Läsårstider 2020-2021

Höstterminen börjar 2019-08-20
och slutar 2020-12-22

Studiedagar 19-20 november
Höstlov 26-30 oktober (vecka 44)

Vårterminen börjar 2021-01-07
och slutar 2021-06-11

Studiedagar 29 januari, 8-9 mars
Sportlov 15-19 februari (vecka 7)
Påsklov 5-9 april (vecka 14)
Lovdag 14 maj

Läsårsavslutning år 1-2, 10 juni
Studentavslutning år 3-4, 11juni

Andra aktiviteter för elever och vårdnadshavare finns i Vklass.

För vårdnadshavare

Du är fortfarande viktig för det barn eller den ungdom du är vårdnadshavare för, även om de är 16-19 år gamla. Vi vill gärna ha en god kontakt och relation med dig. Vi vill jobba tillsammans för dig med syftet att din son eller dotter skall vara så väl rustad som möjligt inför framtiden.

Vilka vägar finns för dig att hålla dig informerad?
Vi arbetar med en gemensam lärplattform; Vklass. Alla elever och vårdnadshavare har inloggning till Vklass. Via lärplattformen får du information om din sons eller dotter skolgång.

Genom din inloggning i Vklass får du löpande information om hur det går i de olika pågående gymnasiekurserna. Här finns information om den ungdom du är vårdnadshavare för når målen i de olika pågående kurserna och vad som fungerar bra och mindre bra.

Du har tillgång till Vklass fram tills att ditt barn fyller 18 år.

Vilka vägar finns för dialog skola – vårdnadshavare?
Du kallas en gång per termin till så kallade utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn. Samtalet äger rum med mentor och handlar om studieresultaten och den allmänna skolsituationen. Utvecklingssamtalet är en del av din lagstadgade rätt till information från och dialog med skolan angående barnets eller ungdomens skolsituation.

Under utbildningen kallas du vid ett antal tillfällen till föräldramöte. Mötet är ett sätt för oss att skapa en dialog med dig och ge information.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt om du har frågor eller funderingar kring skolgång. I första hand är mentor för din sons eller dotters klass kontaktperson från skolans sida i dessa lägen.

Välkommen att kontakta oss!

Individuellt val

Via länkar nedan hittar du kursutbudet inför årskurs 2 och 3. Du väljer 100 poäng individuellt val. Det sker antingen som en 100-poängskurs eller som två 50-poängskurser.

Välj i tid, och välj rätt kurs
Du gör ditt val via valwebben som är ppen en begränsad period i januari-februari. Där markerar du både ett förstahandsval och ett andrahandsval. Vanligtvis får du den kurs du valt, men vid för få antal sökande startar inte kursen. Om en kurs väljs av fler elever än det finns platser sker lottning.

Det är viktigt att du tar dig tid och gör ett rätt val från början. Om du inte gör ett val i rätt tid riskerar du att få ett minskat utbud av kurser att välja mellan. När du valt tillåts byten bara före kursstart eller om det finns synnerliga skäl för byte. Det är din rektor som beviljar byte av kurs.

I slutet av vårterminen får du besked om ditt individuella val via den individuella studieplanen. Var noga med ditt val, för omval kan bara ske i undantagsfall.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kursutbud för årskurs 2

Kursutbud för årskurs 3