Jönköpings kommun

Administration

Frågor gällande studieintyg, betyg, busskort med mera vänligen kontakta ansvarig skoladministratör.
Kopior på betyg äldre än föregående läsår beställs via Stadsarkivet, mer info här!

Amanda Botström

  • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)
  • Hantverksprogrammet frisör (HVFRS)
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Jessica Svahn

  • Fordons- och transportprogrammet (FT)
  • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Monica Hakeberg

  • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
  • El- och energiprogrammet (EE)
  • Lärlingsakademin (LÄR)
  • Anpassad gymnasieskola (AHV, FOG, HRB, HVO)

Kontakt

Amanda Botström, skoladministratör
Telefon 036-10 62 73

Jessica Svahn, skoladministratör
Telefon 036-10 62 64

Monica Hakeberg, skoladministratör
Telefon 036-10 62 77

Susanne Söderberg, ekonom
Telefon 036-10 55 71

Gunilla Norman, HR-administratör
Telefon 036-10 72 49

Carina Arthursson, handläggare
Telefon 036-10 62 29

Åsa Söderlund, assistent
Telefon 036-10 54 91