Jönköpings kommun

Kuratorer

Clara Gustafsson
E-post: clara.gustafsson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 76 47

 • Introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMFIA)

Emma Bertilsson
E-post: emma.bertilsson@jonkoping.se
Telefon: 036-10 61 05

 • Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggning (BAANL år 2-3)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Hotell- och restaurangprogrammet (HT)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Miriam Tjärnén
E-post: miriam.tjarnen@jonkoping.se
Telefon: 036-10 62 87

 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Gymnasiesärskolan (PRAHV, PRFOG, PRHRB, PRHVO)
 • Lärlingsakademin (LÄR)

Monica Rullman
E-post: monica.rullman@jonkoping.se
Telefon: 036-10 21 02

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • Hantverksprogrammet frisör (HV)
 • Teknikprogrammet (TE)