Jönköpings kommun

Kursutbud för anpassad gymnasieskola läsåret 23/24

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 och 3 på Bäckadalsgymnasiet.

Mer information om kursernas innehåll finns på Vklass. Information ges också till varje klass från Studie- och Yrkesvägledare.


Möjliga kursval