Jönköpings kommun

El och energi (EE)

Färgglada elkablar kopplade till en dosa.

Tänk dig ett liv utan mobiler, appar, datorer, nätverk och lampor – eller att behöva duscha i kallvatten. Skulle det ens funka? Företag och industrier skulle definitivt inte överleva. De är ofta helt beroende av automatiserade maskiner, datanätverk och webbplattfomar. Därför har vi utbildningen El- och energiprogrammet på Bäckadalsgymnasiet. IT-tekniker, programmerare och larm- eller installationstekniker är kanske inte det du först tänker på, men det är faktiskt tre yrkestitlar som du kan få genom det här programmet.

På El- och energiprogrammet får du lära dig mer om spännande elprylar och dess funktioner, eller bli del av framtidens energiteknik.

El- och energiprogrammet har fyra olika inriktningar, och du gör ditt val av inriktning inför årskurs 2. Om fler elever väljer en inriktning än vad det finns platser, avgörs placering utifrån betyg. Läs mer om inriktningarna nedan. Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier.
Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning.
Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

När du söker detta program anger du följande studievägskod:

  • EE

Företagsnära utbildning ger dig en bra start på karriären
redan i skolan

Vi har mycket god kontakt med el- och energiföretagen i Jönköpingstrakten.
Tack vare detta får du under din utbildningstid bra praktikplatser, som också kan utvecklas till en anställning när du läst färdigt.

Din praktik, eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL), är en mycket viktig del av inlärningen och din praktikperiod har goda förutsättningar att utvecklas till en anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Se vår film från El- och energiprogrammet:

Automation

Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering - med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns till exempel inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationselektriker. Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen automation. Du kommer att arbeta i vår helt ny fullutrustade verkstad.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är våra mycket goda kontakter med företag i regionen, där du som elev kommer genomföra dina praktikperioder.

Inriktning automation är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där man arbetar för att ha regelbunden kontakt med arbetslivet och lokala företag under tiden man pluggar. Samarbetet innebär att utbildningen håller sig uppdaterad och relevant till branschens efterfrågan.

Teknikcollege Södra Vätterbygden Länk till annan webbplats.

Dator- och kommunikations­teknik

Du får lära dig hur man sätter samman en dator och hur olika typer av datanätverk fungerar. Du lär dig programmering och webbutveckling samt hur analoga och digitala elektroniska apparater är uppbyggda. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel IT-tekniker, elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker och nätverkstekniker.

De kunskaper du får genom denna inriktning lämpar sig väl för fortsatta studier på högskolenivå. Eftersom skolan erbjuder kurser inom elteknik kan även du som läser inriktning dator- och kommunikationsteknik skaffa dig så kallad enkel elbehörighet (BB1 och BB2). 

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen på Bäckadalsgymnasiet är att vi erbjuder utbildningsmaterial via Microsoft Azure för studenter. Därifrån utforskar våra elever Visual Studio och virtuella maskiner; såsom Windows Server 2022 tillsammans med andra operativsystem. Dessutom är skolan medlem i Microsoft Imagine Academy, vilket innebär att våra elever har fri tillgång till Microsoft hela kursutbud.

Elteknik

Efter en grundutbildning inom elteknik väljer du att fördjupa dig inom installation eller larm. Beroende på vilken fördjupning du väljer får du en utbildning inom nyinstallation, service, underhåll och reparation. Du får sätta upp elcentraler, göra kabeldragning och montera strömbrytare och vägguttag. Du kan också jobba med larm för inbrott och brand, samt installera datanät och nät för kabel-TV.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel larm- eller installationstekniker. Din utbildning genomförs i vår fullutrustade verkstad för praktiska tillämpningar. Din kompetens kommer att vara efterfrågad och elektrikerbranschen är helt klart en attraktiv bransch.

Utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, till exempel genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är att du får möjlighet att skaffa dig så kallad enkel elbehörighet (BB1 och BB2). Efter dina tre år på gymnasiet kan du påbörja en fyraårig lärlingsanställning, och efter denna period är du fullbetald elektriker.

Energiteknik

Bäckadalsgymnasiet har tillsammans med företag (som är ägare av elnät) utformat en ny inriktning på El- och energiprogrammet; Energiteknik, distributionselektriker. Gymnasieutbildningen mot distributionselektriker finns bara på
fyra ställen i Sverige.

Vad gör en distributionselektriker?
Som distributionselektriker jobbar du med underhåll, service och uppbyggnad av eldistributionsnät. Distributionselektriker är anställda vid energiföretag som distribuerar el, till exempel eldistributions- eller elnätföretag, energiverk och kraftverk. Du kan även vara anställd vid ett entreprenadföretag som bedriver arbete åt nätföretag.

Hur ser utbildningen ut?
På El -och energiprogrammet läser alla våra elever tillsammans i årskurs 1. I år 2-3 läser man kurser som ger dig en utbildning mot distributionselektriker. Bland annat studeras praktisk ellära, förnybar energi, energiteknik, lågspänningsnät, nät- och transformatorsstationer, nätunderhållsarbete stadsnät och högspänningsnät.

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning och högskolebehörighet.

Du har 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får alltså redan under utbildningen kontakt med företag där du sedan kan söka jobb.

Hur ser arbetsmarknaden för distributionselektriker ut?
Distributionselektriker är ett bristyrke, alltså ett yrke där arbetsgivare har svårt att rekrytera den personal de behöver. Eftersom företagen är med och påverkar innehållet på inriktningen kommer du få en utbildning som gör dig eftertraktad när du ska söka jobb!

Så här säger en av våra samarbetspartners om utbildningen:

Framtiden för unga som utbildar sig inom energi-området ser mycket ljus ut. Vi erbjuder jobb direkt efter gymnasiet inom en spännande bransch, och dessutom finns det möjlighet att fortsätta utbilda sig inom området.
/Jörgen Sjöö, avdelningschef Vattenfall Services Nordic AB.

Kontakt

Susanne Esping, studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 62 92

Anna Sandström, rektor
Telefon 036-10 76 81