Jönköpings kommun

Industriteknik (IN)

Närbild på en elev med rött hår och svetsskärm som svetsar.

Industritekniska programmet är en utbildning som leder till tekniskt avancerade yrken, något som efterfrågas av företag inom industri- och teknikbranschen. På programmet lär du dig att använda industriell teknik och att delta i produktion.

OBS! Inför kommande läsår har vi beslutat att endast erbjuda IN som lärlingsförlagd skolform. Det betyder att du som läser programmet kommer göra 51% av din utbildning på ett företag, och 49% i skolan. Vill du gå IN så söker du till Lärlingsakademin Jönköping, men utbildningen genomförs i Bäckadals lokaler.

Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Din praktik (APL) är en central del av utbildningen och ger dig goda kontakter inför framtida anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Vill du läsa vidare kan du direkt efter gymnasiet söka en yrkeshögskoleutbildning. Om du läser till vissa kurser under din gymnasietid kan du dessutom få högskolebehörighet tillsammans med din yrkesexamen.

På Industritekniska programmet finns två inriktningar som du väjer inför årskurs 1:

  • Produkt- och maskinteknik inriktning CNC
  • Svetsteknik, svets- och plåtbearbetning

Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Utbildningarna genomförs i ändamålsenliga och fräscha lokaler, med moderna maskiner. Du utbildas såklart av behöriga och välutbildade lärare.

Industritekniska programmet är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden, och vi har ett gott samarbete med företag i regionen.

Produkt- och maskinteknik, CNC

Inriktningen för dig som vill lära dig mer om datorstyrd produktion och tillverkningsindustri.

Inriktningen ger dig stora chanser till ett spännande framtidsyrke, där du direkt efter utbildningen kan kalla dig CNC-operatör, programmerare eller serviceman. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på:

  • Bearbetning i datorstyrda maskiner.
  • Ritningslära och att bearbeta olika material
  • CAD/CAM-teknik. CAD är den datateknik som används för att göra ritningar och CAM är ett program som översätter ritningarna så att den datorstyrda maskinen kan arbeta efter dem.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Truckutbildning och möjlighet till certifikat under skoltiden
Som elev hos får du en utbildning i en av Sveriges finaste utbildningslokaler inom CNC. Bäckadal är en av tre H-TEC-skolor i Sverige, en kvalitetsstämpel.

Unikt för utbildningen är att du som läser på Industritekniska programmet erbjuds truckutbildning och utbildning i heta arbeten under gymnasietiden.

För studerande som vill och kan erbjuds, genom gymnasiearbetet i årskurs 3, möjlighet att testa sina kunskaper mot ett så kallat Grönt certifikat inom CNC. Det är en branschnorm framtagen av Skärteknikcentrum AB i dialog med ledande skärande företag i branschen.

Svetsteknik, svets- och plåt­bearbetning

En utbildning där du lär dig olika svetstekniker, bearbetning av plåt och metall och få en utbildning som efterfrågas starkt på arbetsmarknaden.

Inriktningen ger möjlighet till jobb till exempel inom byggbranschen eller industrin. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på:

  • Svetsteknik med hjälp av olika metoder.
  • Tillverkning av avancerade detaljer i olika material.
  • Framtagning av ritningar med hjälp av datorteknik.
  • Bearbetning av plåt och metall.

Utöver kurser i svetsteknik ingår kurser i plåtbearbetning inom valda nivåer för att öka din anställningsbarhet ytterligare.

Med nära koppling till företag och bransch
Den kunskap som inriktningen ger är mycket eftertraktad inom all industriell verksamhet.  Utbildningen utformas och utvecklas i dialog med branschen genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Möjlighet till truckutbildning och certifikat under utbildningen
Unikt för utbildningen är att du som läser på Industritekniska programmet erbjuds truckutbildning och utbildning i 'heta arbeten' under gymnasietiden.  Under utbildningen har du möjlighet att göra svetsarprov för IW-certifikat, ett internationellt svetsdiplom som ger en kvalitetsstämpel på ditt yrkeskunnande.

Du får också möjlighet till grundläggande kunskap inom robotprogrammering/-svetsning.

Kontakt

Ola Hjalte, SYV
Tfn 036-10 62 92

Johan Albertsson, rektor
Tfn 036-10 70 41