Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 3 läsåret 24/25

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 3 på Bäckadalsgymnasiet för läsåret 2024/2025.

Mer information om kursernas innehåll finns på Vklass. Information ges också till varje klass från Studie- och Yrkesvägledare.

50-poängskurser hösttermin 2024

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a1 Länk till annan webbplats.

BILBIL01a1

Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

Historia 1a2 Länk till annan webbplats.

HISHIS01a2

Du bör ha lägst betyget E i HISHIS01A1

Naturkunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

NAKNAK01a2

Du bör ha lägst betyget E i NAKNAK01A1

Psykologi 1 Länk till annan webbplats.

PSKPSY01


 

50-poängskurser vårtermin 2025

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a2 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a2

Ej sökbart om betyg finns i BILBIL01b.

Psykologi 2a Länk till annan webbplats.

PSKPSY02a


Religionskunskap 2 Länk till annan webbplats.

RELREL2


Samhällskunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

SAMSAM01a2100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

Ej EEDAT, HAHAN0L, HTHOT0L
Du bör ha lägst betyget E i Engelska 5.

Erbjuds även som utökad kurs

Fysik 1b1 Länk till annan webbplats.

FYSFYS01b1


Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a

Godkänd i MATMAT01a

Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b

Godkänd i MATMAT01a

Matematik 3b Länk till annan webbplats.

MATMAT03b

Godkänd i MATMAT02

Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

Ej BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L.
Du bör ha lägst betyget E i SVESVE01.

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej BF, BFPED0L, HAHAN0L, VOVAR0L

Du bör ha lägst betyget E i SVASVA01

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska 3 Länk till annan webbplats.

SVESVE03

Du bör ha lägst betyget E i SVESVE02.

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 3 Länk till annan webbplats.

SVASVA03

Du bör ha lägst betyget E i SVASVA02.

Erbjuds även som utökad kurs


Kurser för enskilda program

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Anläggning Stensättning Länk till annan webbplats.

ANLANG0

Endast för BA

Betong 1 Länk till annan webbplats.

BETBET01

Endast för BAANL

Barteknik Länk till annan webbplats.

DRYBAT0

Endast för RLRES, HTHUT0L

El- och hybridfordonsteknik Länk till annan webbplats.

ELCELO01

Endast för FTLM

Farligt gods/ADR Länk till annan webbplats.

GOSGOD00S2

Endast för FTTP

Frisör 4 specialisering Länk till annan webbplats.

HAVFRI04S

Endast för HVFRS

Frisör 5 specialisering Länk till annan webbplats.

HAVFRI05S

Endast för HVFRS

Lastbilsmonterad kran Länk till annan webbplats.

GOSLAL0

Endast för FTTP