Jönköpings kommun

Hotell och turism (HT)

Ett broshyrställ med turistbroschyrer.

På Hotell- och turismprogrammet lär du dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar.

Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi, och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Inriktning Hotell och konferens

Hotell- och turismprogrammet har två inriktninger, Bäckadalsgymnasiet erbjuder inriktningen Hotell och konferens. Du läser programkurser som ger ett första steg ut i en bransch med hela världen som arbetsfält. Här blir du tränad i att bygga relationer och att möta alla människor på bästa sätt.

Inom hotellkurserna lär du dig skillnaden mellan olika sorters boenden och får kunskap som krävs för att arbeta med såväl konferens som evenemang. Turismkurserna ger dig kunskaper om de olika delarna inom turistnäringen såsom att bo, äta, göra, resa och sälja. Du får lära dig om olika resvägar och färdsätt, upplevelser och guidning samt får förståelse för sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder.

Fördjupa dig inom det område du tycker verkar spännande

Inom programfördjupningskurserna finns det kurser som riktar sig mot både hotell- och turismbranschen. Det betyder att du kan välja att antingen fördjupa dig inom något av områdena eller bredda din kompetens vilket ger dig ännu större möjligheter att bli anställningsbar i Sverige såväl som i övriga världen.

På Hotell- och turismprogrammet är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en mycket central del av inlärningen och du har minst 15 veckors praktik under din utbildning. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen och internationella är till

Jobba eller plugga vidare – ditt val!

Hotell- och turismprogrammet ger en yrkesexamen som gör det möjligt att börja arbeta direkt eller att läsa på yrkeshögskola. Du har också möjlighet att, under din gymnasietid, läsa till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Följ oss på Instagram!

Vill du se mer av vad vi gör på Hotell- och turismprogrammet? Följ oss på @hotellochturism

Läs Hotell- och turismprogrammet som lärling

Du kan också läsa Hotell- och turismprogrammet som lärlingsförlagd utbildning. Det innebär att du är halva tiden av din utbildning i skolan och halva tiden på en arbetsplats.

Läs mer om Hotell- och turismprogrammet på Lärlingsakademin

Kontakt

Madeleine Lindqvist, SYV
Tfn 036-10 60 90

Eva Engström, rektor
Tfn 036-10 62 75