Jönköpings kommun

Hotell och turism (HT)

Två tjejer i stadsmiljö står framför en grupp ungdomar och berättar något.

Sommaren 2023 tar våra sista elever på Hotell- och turismprogrammet studenten. Från höstterminen kommer den finnas som lärlingsförlagd utbildning via Lärlingsakademin.

På Hotell- och turismprogrammet lär du dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar.

En tjej står bakom en receptionsdisk på ett hotell och arbetar med datorn.

Programmet innehåller även undervisning i organisation och ekonomi, människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Om programmet

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar men utbildningen ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Inom hotellkurserna lär du dig skillnaden mellan olika sorters boenden och får kunskap som krävs för att arbeta med såväl konferens som evenemang. Turismkurserna ger dig kunskaper om de olika delarna inom turistnäringen såsom att bo, äta, göra, resa och sälja. Du får lära dig om olika resvägar och färdsätt, upplevelser och guidning samt får förståelse för sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder.

Fördjupa dig inom det område du tycker verkar spännande

Inom programfördjupningskurserna finns det kurser som riktar sig mot både hotell- och turismbranschen. Det betyder att du kan välja att antingen fördjupa dig inom något av områdena eller bredda din kompetens vilket ger dig ännu större möjligheter att bli anställningsbar i Sverige såväl som i övriga världen.

På Hotell- och turismprogrammet är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en mycket central del av inlärningen och du har minst 15 veckors praktik under din utbildning. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen och du kan göra din praktik inom olika områden. Det finns också möjlighet att göra APL utomlands, vi samarbetar med olika företag inom branschen i Budapest, Ungern.

Jobba eller plugga vidare – ditt val!

Hotell- och turismprogrammet ger en yrkesexamen som gör det möjligt att börja arbeta direkt eller att fortsätta läsa på yrkeshögskola. Du har också möjlighet att, under din gymnasietid, läsa till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Följ oss på Instagram!

Vill du se mer av vad vi gör på Hotell- och turismprogrammet? Följ oss på @hotellochturism

Läs Hotell- och turismprogrammet som lärling

Du kan läsa Hotell- och turismprogrammet som lärlingsförlagd utbildning. Det innebär att du är halva tiden av din utbildning i skolan och halva tiden på en arbetsplats.

Läs mer om Hotell- och turismprogrammet på Lärlingsakademin

Kontakt

Viktor Agerlöv, Studie- och yrkesvägledare
Telefon 036-10 70 45

Andreas Swenlert, rektor
Telefon 036-10 60 90