Jönköpings kommun

Barn och fritid (BF)

Pojke och flicka i skolmiljö ritar och skrattar ihop.

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som till exempel vill arbeta som barnskötare eller elevassistent. På Bäckadal har vi inriktning mot pedagogiskt och socialt arbete med fokus på estetisk verksamhet.

Vill du jobba med att möta, assistera och på ett pedagogiskt sätt leda barn i olika åldrar, till exempel på en förskola eller fritidshem? Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda skapande verksamhet för att väcka intresse hos och aktivera barn? Då är BF på Bäckadalsgymnasiet rätt val för dig.

Du kommer vara del av ett nytänkande program, där vi tillsammans skapar framtiden.

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Barn- och fritidsprogrammet har flera inriktningar. På Bäckadalsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete. Den passar dig som på något sätt vill arbeta med barn och unga. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Kurser på programmet

Du läser de gymnasiegemensamma kurserna, till exempel Engelska 5, Historia, Idrott, Matematik 1a och Svenska 1. Dessutom kommer du bland annat läsa Hälsopedagogik, Kommunikation samt Lärande och utveckling. I inriktningen ingår kurser inom Pedagogiskt arbete och Socialt arbete.

På Bäckadal fokuserar vi speciellt på skapande (estetisk) verksamhet på olika sätt, till exempel musik, bild, film och de digitala verktyg som finns för detta.

Nära kontakt med arbetslivet och APL

Under skoltiden kommer du få kontakt med förskolor och annan verksamhet riktad mot barn och skolbarn i Bäckadals närområde. Det gör att vi kan erbjuda dig en utbildning som är nära den verksamhet du kommer jobba i – du blir en del av vardagen för barn och unga.

Liksom på andra yrkesprogram ingår det minst 15 veckor av arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen.

Läs Barn- och fritidsprogrammet som lärling

Du kan också läsa Barn- och fritidsprogrammet som lärlingsförlagd utbildning. Det innebär att du är halva tiden av din utbildning i skolan och halva tiden på en arbetsplats.

Läs mer om Barn- och fritidsprogrammet på Lärlingsakademin

Kontakt

Habibeh Nikzad Areshtanab, studie- och yrkesvägledare
Telefon 0720-85 40 34

Andreas Swenlert, rektor
Telefon 036-10 60 90