Jönköpings kommun

Kursutbud individuellt val år 2 läsåret 24/25

Här hittar du kursutbudet inför det individuella valet för elever i årskurs 2 på Bäckadalsgymnasiet för läsåret 2024/2025.

Mer information om kursernas innehåll finns på Vklass. Information ges också till varje klass från Studie- och Yrkesvägledare.

50-poängskurser hösttermin 2024

50-poängskurser vårtermin 2025

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bild och form 1a2 Länk till annan webbplats.

 BILBIL01a1Psyologi 2a Länk till annan webbplats.

PSKPSY02a


Samhällskunskap 1a2 Länk till annan webbplats.

SAMSAM01a2

Ej BF, BFPED0L

 

100-poängskurser, behörighetskurser - kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Engelska 6 Länk till annan webbplats.

ENGENG06

ej EEDAT, FSFOR0L, HTHUT0L

Fysik 1b1 Länk till annan webbplats.

FYSFYS01b1


Matematik 2a Länk till annan webbplats.

MATMAT02a


Matematik 2b Länk till annan webbplats.

MATMAT02b


Svenska 2 Länk till annan webbplats.

SVESVE02

ej BF, BFPED0L, FSFOR0L, VOVAR0L

Erbjuds även som utökad kurs

Svenska som andraspråk 2 Länk till annan webbplats.

SVASVA02

Ej BF, BFPED0L, FSFOR0L, VOVAR0L

Erbjuds även som utökad kurs


100-poängskurser; kan inte kombineras med övriga kurser

Möjliga kursval

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Bageri 1 Länk till annan webbplats.

BAGBAG01

Ej RLBAG, RLBAG0L

Entreprenörskap Länk till annan webbplats.

ENTENR0

ej för EEDAT, HAHAN0L, HTHOT0L, HVFRS, INPRK0L, INSVE0L

Idrott och hälsa 1 – specialisering (bollspel) Länk till annan webbplats.

IDRIDO01b


Matlagning 1 Länk till annan webbplats.

MALMAL01

Ej RLRES

Mental Träning Länk till annan webbplats.

HALMEN0


Moderna språk franska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODFRA03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Moderna språk spanska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODSPA03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Moderna språk tyska steg 3 Länk till annan webbplats.

MODDEU03

Moderna språk steg 3 bygger på moderna språk 2 eller att du läst språket i grundskolan.

Retorik Länk till annan webbplats.

SVERET0


Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.

SEVSEV01

Ej RL

Svets grund Länk till annan webbplats.

SAASVT0

Ej INSVE0L

Teckenspråk Länk till annan webbplats.

SVTSVT01


Träningslära Länk till annan webbplats.

TRNTRN01Kurser för enskilda program

Kurs

Kurskod

Regler och rekommendationer

Betong 1 Länk till annan webbplats.

BETBET01

Endast för BAANL

Farligt gods/ADR Länk till annan webbplats.

GOSGOD00S2

Endast för FTTP

Flerbränslefordon Länk till annan webbplats.

FLEFLR0

Endast för FTLM

Hjulutrustning Länk till annan webbplats.

HJUHJU0

200 p, Endast för FTPER

Formgivning 1 Länk till annan webbplats.

FOMFOR01S

Endast för HVFRS