Jönköpings kommun

Andra skolan i Sverige att bli Transportcollege

Som andra skola i Sverige har Bäckadalsgymnasiet certifierats som Transportcollege. Det firades på TTC tillsammans med representanter från kommun och transportbranschen. De största vinnarna är eleverna på fordons- och transportprogrammet som får ett kvitto på utbildningens höga kvalitet.

- Det här är ett kvitto på att vårt fordons- och transportprogram håller en hög kvalitet och kan erbjuda eleverna den kompetens som transportbranschen efterfrågar. Extra roligt är det att vi kan stärka samverkan mellan skolorna och transportbranschen, säger Linda Jonsson, rektor på Bäckadalsgymnasiet.

Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier med olika indikatorer som ska uppfyllas för att nå kriteriet.

- College har blivit den kvalitetsstämpel, skolor och bransch vill ha på utbildningarna. Genom college byggs ett effektivt samarbete upp mellan skola, politiker och branschen lokalt. Vi har därför efter ett noga uppstartsarbete jobbat fram ett pilotprojekt med syfte att etablera Transportcollege – ett kvalitetssystem för svenska transportutbildningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Från vänster: Linda Jonsson, Tomas Tärnfors, Anna Sandström, Peter Larsson, Hans Holst, elev, Annie Skaar, elev.

Från vänster: Linda Jonsson, Tomas Tärnfors, Anna Sandström, Peter Larsson, Hans Holst, elev, Annie Skaar, elev.

Fakta om certifieringen

Kriterierna anpassas efter utbildningens behov, men skall säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Fyra gymnasieskolor har deltagit. Utfallet av pilotprojektet är mycket gott då samverkan stärkts mellan pilotskolorna och transportbranschen och projektets styrgrupp föreslår att konceptet för ”Transportcollege” permanentas.

Kriterierna är uppdelade på 6 olika fokusområden:

  • Ett Transportcollege stärker kompetensförsörjningen
  • Ett Transportcollege samverkar med transportbranschen.
  • Ett Transportcollege arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever.
  • Ett Transportcollege kompetensutvecklar yrkeslärarna.
  • Ett Transportcollege har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
  • Ett Transportcollege ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer om fordons- och transportprogrammet