Jönköpings kommun

Årets lärare i automation-
Bäckadals Mattias Gustafsson!

El- och energiprogrammets Mattias Gustafsson har tilldelats ITF:s automationspris som för sitt engagemang, kunnighet och innovativa tänkande. Grattis till både Mattias och oss som har förmånen att ha honom på Bäckadal!

Priset delades ut på Produktionsmässan av IFT Automation, en förening som arbetar för att området professionell automation med syftet att i öka konkurrenskraften för företag i Sverige. Mattias motivation för kunskapsspridning i olika nätverk och företag är en av hans egenskaper som gjort honom till årets pristagare. som legat till grund för priset.

IFT automation har sedan 2005 delat ut ett pris till personer som på olika sätt varit förebilder inom professionell automation.

Stort grattis till dig Mattias!