Jönköpings kommun

Du vet väl om att du kan läsa datorteknik på Elprogrammet?

Dator- och kommunikationsteknik är en av inriktningarna på El- och energiprogrammet. Det är ett område som sällan associeras med just ett elprogram. Här kan du läsa mer!

På inriktningen Dator- och kommunikationsteknik lär du dig hur datorer och olika typer av datanätverk fungerar. Du läser programmering och webbutveckling, och lär dig hur analoga och digitala elektroniska apparater är uppbyggda. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel IT-tekniker, elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker och nätverkstekniker.

De kunskaper du får genom denna inriktning lämpar sig väl för fortsatta studier på högskolenivå. Eftersom skolan erbjuder kurser inom elteknik kan även du som läser inriktning Dator- och kommunikationsteknik skaffa dig så kallad enkel elbehörighet (BB1 och BB2).

Precis som i alla våra utbildningar har vi ett nära samarbete med branschen, och du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din gymnasietid.

Unikt för inriktningen på Bäckadalsgymnasiet är att vi erbjuder utbildningsmaterial via Microsoft Azure för studenter. Därifrån utforskar våra elever Visual Studio och virtuella maskiner; såsom Windows Server 2022 tillsammans med andra operativsystem. Bäckadalsgymnasiet är medlem i Microsoft Imagine Academy, vilket innebär att våra elever har fri tillgång till Microsofts hela kursutbud.