Jönköpings kommun

IN får Teknikcollegecertifiering för hög standard och toppenkvalitet - igen!

Industritekniska programmet har ännu en gång bevisat att vi har utbildning som motsvarar företagens högt ställda krav, och givetvis firade vi med tårta!

Industritekniska programmet, som sedan några år tillbaka bedrivs som lärlingsförlagd utbildning, har efter granskning av samtliga fyra inriktningar fått godkänt, och är därmed återcertifierade inom Teknikcollege. Detta firades tillsammans med elever och lärare på programmet, Teknikcolleges representanter samt handledare från de företag som tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Industritekniska programmet på Bäckadal genomförs som lärlingsförlagd utbildning. Det innebär att minst 50% av utbildningen sker ute på ett eller flera företag. Eleverna får lära sig sitt yrke på en arbetsplats, under ledning av en utbildad handledare – företagen är med och påverkar utbildningens innehåll samt får kontakt med framtida arbetskraft. Bra för alla parter!

– För den här typen av utbildningar är det extra viktigt att samverkan med branschen fungerar bra. Tillsammans med företagen skapar vi en utbildning som gör att våra elever får de kunskaper, både teoretiska och praktiska, de behöver ha för att bli anställningsbara. Certifieringen är en stämpel på att vi har lyckats med detta, och vi är såklart väldigt glada över att vi blev godkända, säger Anna Sandström, rektor.

Tack till våra elever på bageriutbildningen som bakat de fina och goda tårtorna!

Firande med elever, bransch och lärare för återcertifiering av Teknik college