Jönköpings kommun

Ádám utvecklar ett system för ökad trivsel på Bäckadal

Ádám är elev på El- och energiprogrammet på Bäckadal och i veckan ville SVT träffa honom för att höra om den app han håller på att utveckla. Den som nu skolledningen beslutat att använda på skolan.

Ádám är elevskyddsombud i sin klass och såg ett behov av en funktion där elever och personal kunde rapportera in brister i skolmiljön och visa på områden som har förbättringspotential. Ádám värderar trygghet och trivsel högt och tycker det är viktigt att elever får vara med och påverka och tycka till kring skolmiljön. Han arbetar just nu fram ett hjälpmedel för just det. Skolledningen har nu bestämt att implementera Ádáms system i skolan.

Se SVT:s inslag med Ádám och skolledningen Länk till annan webbplats.