Jönköpings kommun

App ska trygga personalen

Under hösten lanseras en kommunikations- och trygghetsapp för personal på samtliga skolor i Jönköpings kommun.

Cosafe är en trygghetsapp som skolor i Jönköping ska kunna använda för att larma och kommunicera internt vid allvarliga händelser. Tanken med appen är att personalen ska kunna förvarna varandra internt vid oväntade akuta händelser eller om behov av uppbackning finns. Till exempel vid hot, våld eller om obehöriga personer rör sig på området.

Se SVT:s inslag om införande av säkerhetsappen Länk till annan webbplats.