Jönköpings kommun

Utbildning för dig som är apl-handledare

Två personer som bereder mat i ett restaurangkök.

Tar du emot gymnasieelever på apl? Du vet väl om att du kan gå Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning!

När du handleder en elev från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan din arbetsplats få extra statsbidrag när du har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan.

Handledarutbildningen vänder sig särskilt till dig som är handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning.

Kursen tar cirka 5 timmar. Här kan du läsa mer om handledarutbildningen:

Skolverkets handledarutbildning Länk till annan webbplats.

En film om handledarutbildningen Länk till annan webbplats.