Jönköpings kommun

Information till vårdnadshavare och elever på Bäckadalsgymnasiet

Foto på ett av Bäckadalsgymnasiets hus.

Efter en händelse i veckan har två av Bäckadalsgymnasiets rektorer stängts av. Enligt de uppgifter som skolledningen fått till sig rör det sig om information som skickats ut till personal och som uppfattats som kränkande.

Efter en händelse i veckan har två av Bäckadalsgymnasiets rektorer stängts av. Enligt de uppgifter som skolledningen fått till sig rör det sig om information som skickats ut till personal och som uppfattats som kränkande.

Skolledningen har, under tiden som rektorerna är avstängda, tillsatt två tillförordnade rektorer så att verksamheten kan fortgå som vanligt. Samtidigt ska händelsen undersökas grundligt av skolledningen tillsammans med förvaltningen och kommunens jurister.

Skolledningen tar de uppgifter som kommit fram på största allvar och vill tydliggöra att Jönköpings kommun har nolltolerans mot alla former av kränkningar och diskriminering.

Den som har frågor om hur verksamheten kommer att fungera kan höra av sig till gymnasiechef PO Johansson.