Jönköpings kommun

Unikt samarbete med Volvo Cars Sverige och Nybergs Bil AB

Representanter för Bäckadalsgymnasiet, Volvo Cars Sverige och Nybergs Bil står framför en Volvo i en bilverkstad.

Bäckadalsgymnasiet ingår unikt och spännande trepartsavtal med Nybergs Bil AB och Volvo Cars Sverige inom Fordons- och transportprogrammet.

Bäckadalsgymnasiet ingår från och med november ett spännande trepartsavtal med Nybergs Bil AB och Volvo Cars Sverige. Samarbetet kommer öka kvaliteten ytterligare på Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil och Karosseri och lackering. Det ger våra elever en utbildning som matchar det arbete och de miljöer de kommer möta som framtida anställda.

Konceptet innebär många olika fördelar; möjlighet till kompetenshöjande utbildning för både lärare och elever, krockskadade bilar till undervisning, studiebesök, möjlighet att arbeta med den senaste tekniken, tillgång till Volvos utbildningsportal och stöd kring bra arbetsuppgifter till elevernas utbildning. Vår utbildningsmiljö kommer till viss del utformas som en Volvoverkstad, och kraven som våra elever ska jobba utifrån blir verklighetstrogna.

Samarbetet sker parallellt med de aktiviteter och engagemang som vi utför inom ramen för Motorbranschcollege. Vi får två koncept som tillsammans stärker utbildningen ytterligare och Fordons- och transportprogrammet på Bäckadalsgymnasiet tar därmed ännu ett steg mot att bli en toppklassad utbildning inom fordonsteknik.

Anders Lund, Servicemarknadschef Nybergs Bil AB:
”Vi är otroligt stolta över detta samarbete. Nybergs har alltid jobbat nära fordonslinjerna sedan tidigare, och med detta riktade avtal tar vi skolan till
en ny nivå.

Samarbetet kommer att underlätta arbetet med att hålla lärare och elever uppdaterade på dagens och framtidens fordon. Avtalet gagnar hela motorbranschen i Jönköpingsområdet och säkrar kompetent arbetskraft i framtidens medarbetare.

Att eleverna också får möjlighet att jobba med helt nya bilar i sin utbildning blir ett lyft och kommer skapa ett ännu större intresse för fordonsprogrammets personbils-, karosseri- och lackeringsinriktningar.”

Linnea Larsson, rekrytering på Volvo Cars Sverige:
”Då dagens bilar utvecklas med ny teknik och mjukvara är det viktigt att skolan utbildar elever till den yrkesverklighet som de går vidare till. Genom samarbete ger Volvo skolan möjlighet att fortbilda både lärare och elever i dagens teknik. Volvo Cars har ett mål att samarbeta med 10-15 skolor inom fordonsprogrammet, Bäckadalsgymnasiet är skola nummer 12 i våra skolsamarbeten. Extra stolta är vi över att det är den första gymnasieskolan i Sverige där vi även inkluderar karosseri- och lackeringsinriktningen.

Anna Sandström, rektor på Bäckadalsgymnasiet:
”Allt vi gör ska leda till att våra elever får en modern och realistisk bild av arbetslivet. Vi väver in fördjupade kunskaper inom kundvård med moderna verkstadsprocesser, det ger en tydligare helhetsbild för våra elever och gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Vi ser mycket fram emot de möjligheter samarbetet ger både oss som skola, och framförallt det vi tillsammans kan ge våra elever.”