Jönköpings kommun

Missade du nyhetsinslaget där vi var med på SVT Jönköping?

Närbild på händer som använder en stor hylsnyckel på en del av en motor.

SVT Jönköping gjorde ett inslag om att små grupper av elever får återvända till gymnasieskolan för att genomföra praktiska moment.

Vi har nu elever i mindre grupper inne i skolan, främst från årskurs 3. Det ger våra elever möjlighet att genomföra praktiska moment i undervisningen som är svåra, eller omöljliga, att genomföra hemifrån.

I inslaget från SVT Nyheter Jönköping ser du Joakim, Hanna och Anton som läser år 3 på Fordons- och transportprogrammet, samt vår fordonslärare Henrik.

Nyhetsinslag på SVT Jönköping om gymnasieelever som återvänder till skolan Länk till annan webbplats.


SVT Nyheter Jönköping gjorde också ett inslag om risk för försenad examen för elever till följd av distansundervisning. Så här resonerar vi på Bäckadalsgymnasiet:

Är det risk för att elever inte hinner slutföra kursinnehåll som krävs för betyg?
Våra lärare gör just nu sitt yttersta för att våra avgångselever ska hinna färdigt med sina kurser under terminen. Möjligheten att ta in elever för att genomföra praktiska moment hjälper oss mycket, och vi kan också låta våra elever genomföra och stämma av praktiska uppgifter under APL-perioden istället för i skolförlagd verksamhet. Vi inventerar löpande hur det ser ut för elever på de olika programmen, och planerar för eventuella insatser i de fall vi behöver mer underlag för att sätta betyg.

Nyhetsinslag på SVT Jönköping om risk för försenad examen Länk till annan webbplats.