Jönköpings kommun

Fler tjejer vill bli lastbilsförare

Närbild på en vit lastbil med Bäckadalsgymnasiets logotype på.

Antalet tjejer som söker till transportutbildning på gymnasiet ökar visar en färsk undersökning från TYA. På Bäckadal är 32,4% av eleverna i år 2 och 3 på Fordonsprogrammets transportinriktning tjejer.

Söktrycket är fortsatt högt på landets fordons- och transportprogram på gymnasienivå. Det stämmer även på Bäckadalsgymnasiet, och vi konstaterar att FT är ett av de program som har högst söktryck.

Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, genomför årligen Skolledarenkäten. Årets enkät visar att trenden inom transportyrket är att fler tjejer intresserar sig för transportinriktningen.

"Det är glädjande siffror, och vi hoppas att trenden fortsätter. Vi behöver fler tjejer på utbildningarna och jag vet att branschen också gläds åt att få fler kvinnliga lastbilsförare framöver" säger Anna Sandström, rektor för Fordons- och transportprogrammet på Bäckadalsgymnasiet.

TYA:s artikel: "Trenden stark - fler tjejer vill bli lastbilsförare" Länk till annan webbplats.