Jönköpings kommun

Tack till er som deltog i vår Branschdag!

Kvinnor och män som diskuterar tillsammans.

Samarbete är viktigt för oss! Den 28 januari samlades företag och organisationer inom våra programområden till branschdag med gemensam dialog kring nutid och framtid.

Under eftermiddagen informerade våra rektorer om skolans verksamhet och hur APL fungerar på yrkesprogrammen. Företagarna fick diskutera frågor relaterade till APL, kompetensutveckling och kompetensöverföring.

Dagen blev mycket lyckad och vi tar med oss de synpunkter, förbättringsförslag och goda exempel i vårt fortsatta arbete, och ser fram emot fortsatta regelbundna träffar för att lösa gemensamma problem och skapa ökad kvalitet i undervisningen.

Tack till alla er som var med på Branschdagen!