Studie- och Yrkesvägledning


Ola Hjalte
HV, IN, EE, TE, RL, HT

ola.hjalte@jonkoping.se

Tfn. 036 - 10 62 92

Ingalill Bragd Rieden
BA, FT, IMIND, IMFIA, IMSPR

ingalill.bragd-rieden@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 79 88

Madeleine Lindqvist
GS/SMHR, LÄRVUX

madeleine.lindqvist@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 60 90


Habibeh Nikzad Areshtanab
Yrkesintroduktion IMSPR

habibeh.nikzad-areshtanab@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 66 65 alt. 0738 - 32 66 65

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00