Vision och värdegrund

Som gymnasieskola är vårt huvuduppdrag att förmedla centrala kunskaper och värden till ungdomar och vuxna som väljer någon av våra utbildningar.

Vision Bäckadal

Vår vision av hur vi vill arbeta för att vara skickliga i utförandet av vårt huvuduppdrag förmedlas i vårt visionsdokument ”Vision Bäckadal 2014-2017”. I sammanfattning är våra visioner:

  • Vi vill vara det ledande utbildningscentrat i vår region
  • Vi vill ha den mest kompetenta personalen
  • Vi vill få alla elever att växa utifrån sina förutsättningar

Läs mer i dokumentet ”Vision Bäckadal 2014-2017” under ”Relaterade dokument” nedan.

Bäckadals värdegrund

För att uppnå vår vision vill vi också konkretisera de värden vi vill stå för. Därför har vi utformat ett värdegrundsdokument för Bäckadalsgymnasiet. I detta dokument finns även konkretiseringen av värdena, nämligen skolans gemensamma ordningsregler och klassrumsregler.

I sammanfattning är vår värdegrund att vi vill stå för: ”En vänlig tydlighet med höga förväntningar och delaktighet”.

Läs mer i dokumentet ”Gemensam plattform för ordningsregler” under ”Relaterade dokument” nedan. Där hittar du värdegrund, gemensamma ordningsregler och gemensamma klassrumsregler för Bäckadal.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00