Välkommen till Bäckadal!

Två värdeord som är viktiga för oss på Bäckadalsgymnasiet är "vänlighet" och "tydlighet".

Med vänlighet menar vi bland annat att vi som personal vill visa att vi tycker att det är roligt att arbeta med och träffa ungdomar. Vår inställning är att vi vill lämna ett omfattande bidrag till att våra elever skall lyckas just utifrån sina egna unika förutsättningar.

Dock vill vi även vara tydliga med att det ställs krav på dig som kommer till oss för att du skall lyckas. Du måste t.ex. närvara i skolan och göra ditt bästa. Att du visar respekt för dig själv och andra i skolmiljön är en självklarhet. Tydligheten är till för dig - för att du skall må bra och lyckas.

Välkommen till Bäckadalsgymnasiet!

Claes Axelsson, Gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet

Nyheter

Jag

Bäckadal!

Bäckadal dygnet runt

Bäckadalsgymnasiet på Facebook

Bäckadalsgymnasiet på Instagram

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00