Välkommen till Bäckadal!

Som skolpersonal blir vi som allra gladast och mår som allra bäst när du lyckas nå dina mål och må bra i dig själv. Det är viktigt för oss. Du är viktig för oss.

Vi ställer stora resurser till ditt förfogande både vad gäller lärare och material. Vi kan visa att Bäckadalsgymnasiet har en högre lärartäthet än normalskolan (14,3 lärare/100 elever jfrt med medel 9,8 i Sverige) och vi lägger stora värden på att du skall ha bra och modernt undervisningsmaterial att jobba med. Det är viktigt för oss.

Vi är beredda att lägga ner stor energi för att stödja dig att lyckas nå dina mål. Om du och vi samarbetar i användandet av dessa resurser så är vår chans att lyckas mycket hög. Därför vill vi samarbeta med dig för att du skall lyckas!!!

Claes Axelsson, Gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet

Nyheter

Jag

Bäckadal!

Bäckadal dygnet runt

Bäckadalsgymnasiet på Facebook

Bäckadalsgymnasiet på Instagram

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00