Välkommen till Bäckadal!

Går du i årskurs 9 och ska söka till gymnasiet?
Den 19 oktober finns vi med på gymnasiemässan på Racketcentrum. Alla elever i år 9 besöker mässan under dagtid tillsammans med klassen. På kvällen är mässan öppen för elever med vårdnadshavare och övrig allmänhet.

Den 19 november är det öppet hus för Fordons- och transportprogrammet samt vissa inriktningar av Bygg- och anläggningsprogrammet (dessa finns på TTC, Axamo)l

Den 21 november har resterande utbildningar öppet hus (Åsenvägen samt Idas skola Gröna gatan) 

Nyheter

Jag

Bäckadal!

Bäckadal dygnet runt

Bäckadalsgymnasiet på Facebook

Bäckadalsgymnasiet på Instagram

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00