Vuxenutbildning (Vux)

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Inom kommunal vuxenutbildning finns så kallat Yrkesvux, som innebär yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Genom att gå en Yrkesvux-utbildning får du motsvarande yrkeskompetens som samma program inom gymnasiet hade gett dig.

Bäckadalsgymnasiet har en lång historia av att ha anordnat yrkesvux-utbildning, inte minst inom transportsektorn. I utvärderingar av de studerande får vi som regel i sammanhanget mycket höga betyg.

Bäckadalsgymnasiet erbjuder en yrkesvux-utbildning:

  • Yrkesförarutbildning

Vi anordnar yrkesvuxutbildning på uppdrag av den kommunala vuxenutbildningen i Jönköping. Om du är intresserad av utbildningen rekommenderar vi därför att du i första hand vänder dig till Studie- och Yrkesvägledare på Vuxenutbildningsenhetens vägledningscentrum. Se kontaktuppgifter till dem under "Kontakt" nedan.


Kontakt

Vägledningscentrum för vuxenutbildningen i Jkpg, tfn 036 - 10 50 00

Transport- och Trafiktekniskt centrum (TTC) vid Bäckadalsgymnasiet, tfn 036 - 10 62 62

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00