Teknikprogrammet (TE), design och produktutveckling

Har du tänkt på hur snabb teknikutvecklingen i samhället är? Vi tar hjälp av olika tekniska processer och maskiner för att utveckla produkter som används varje dag. Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att vara del av den här utvecklingen.

Vi erbjuder dig en utbildning som lägger grunden för vidare studier inom till exempel teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får förståelse för hur det du lär dig används i praktiken, och det ger också goda kontakter inför kommande studier och yrkesliv. Vi arbetar för att du ska få erfarenhet av och kontakter med näringslivet, bland annat genom att utbildningen innehåller en praktikperiod (APL) där du jobbar med arbetslivsorienterade uppgifter.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du får både grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet till de allra flesta av de utbildningar som finns på högskola/universitet.

På Teknikprogrammet finns en inriktning:

  • Design och produktutveckling

Teknikcollege Södra Vätterbygden

Industritekniska programmet och Teknikprogrammet på Bäckadal är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden, ett samarbete mellan skola, näringsliv och kommuner. För dig som studerande innebär det:

  • Att du får kvalitetssäkrade kunskaper
  • Att du blir attraktiv på arbetsmarknaden
  • Att du skapar värdefulla kontakter under din gymnasietid
  • Att du har förtur till sommarjobb när du fyllt 18 år om du sköter dina studier och din praktik


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00