Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna

Nu finns möjligheten att söka en lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för Vuxna! Denna utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Den ger dig möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som du lär dig mer om arbetsmarknaden av en kunnig handledare.

Utbildningen kan vara från två till fyra terminer lång. Du studerar en dag i veckan på skolan och övriga dagar är du på din praktikplats. Du har en handledare på arbetsplatsen samt en lärare som finns till hands under hela utbildningstiden.

Innan du börjar studera på lärlingsutbildningen så sker samtal med försäkringskassan gällande din ersättning och vi gör en plan för din utbildning.

Behörig är du som under kalenderåret fyller 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. När du genomfört utbildningen får du ett utbildningsbevis.

Vill du veta mer om lärlingsutbildning inom Lärvux?
Carin Berggren, studie- och yrkesvägledare
E-post carin.berggren@jonkoping.se
Tfn 036-10 79 11

Gunilla Cedervall, koordinator Lärvux
E-post gunilla.cedervall@jonkoping.se
Tfn 036-10 63 22
 

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00