Bageri och konditori

Som elev på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet har du möjligheter att välja mellan tre inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra tre inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Bageri och konditori

Inriktningen ger dig en gedigen utbildning vad gäller hantverket inom bageri och konditori. Du lär dig bland annat genom att tillsammans med kompisarna baka och sälja varor i Bäckadalsgymnasiets egen konditoriaffär. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bagare och konditor.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är bland annat att vi jobbar med ett inarbetat elevutbyte med en skola utanför Paris (Chateau des Vaux) som utbildar inom bageri och konditori. Möjligheten finns alltså att få delta i internationellt utbyte.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00