Yrkesintroduktion (IMY)

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMY) är tjejer och killar som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter.

Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

På Bäckadalsgymnasiet erbjuder vi IMY kopplat till dessa program;

  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och Livsmedelsprogrammet

Du går i en klass tillsammans med andra elever på Yrkesintroduktion. Ni läser era ämnen utifrån en ramplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00