Språkintroduktion (IMS)

Är du nyanländ till Sverige? Vill du gå en utbildning där du får språkträning för att kunna fortsätta utbilda dig? Vill du läsa in behörighet till gymnasiestudier?

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMS) är tjejer och killar som ej ännu blivit behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram på grund av att de är nyanlända till Sverige. Du som är nyanländ skall få möjligheter att tillägna dig de grundläggande språk- och ämneskunskaper som krävs för att kunna gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Om du är nyanländ och vill börja Språkintroduktion kontaktar du koordinator för Kartläggningsgruppen för IMS (se kontaktuppgifter nedan).

Som nyantagen kommer du först till den så kallade Kartläggningsgruppen. Där kartläggs din skolbakgrund samt dina kunskaper och erfarenheter för att du ska få en så bra start som möjligt. Du spenderar maximalt två månader hos kartläggningsgruppen.

Sedan placeras du på en skola. IMS finns på tre kommunala gymnasieskolor, varav Bäckadalsgymnasiet är en. Övriga skolor i Jönköping som har utbildningen är Per Brahegymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet.


Kontakt

Tf rektor Per-Olof Johansson, 036-10 62 70
Ny rektor, Annika Nordgren, tillträder 1 augusti

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00