Programinriktat val (IMR)

Saknar du endast något enstaka betyg för att bli behörig till gymnasiet? Vill du gå en utbildning som kan leda till en gymnasieexamen?

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Programinriktat Individuellt val (IMR) är tjejer och killar som saknar ett enstaka betyg av de åtta som krävs för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat Individuellt val är en sökbar utbildning som erbjuds i mån av att inte alla platser på det nationella yrkesprogrammet är besatta av behöriga elever. För att antas ska eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Målet är att du skall kunna gå ut efter tre år med en gymnasieexamen. Du läser gymnasiekurser med en klass som går det nationella programmet. Samtidigt läser du det grundskoleämne som du ännu ej nått betyget E i. Tanken är att du under dina tre år på IMPRO skall hinna läsa in grundskoleämnet och även läsa gymnasiekursen i samma ämne. 


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00