Individuellt Alternativ (IMA)

Har du ännu inte blivit behörig till gymnasiet? Skulle du vilja förbereda dig för fortsatt utbildning eller arbete? Då kan Individuellt Alternativ vara någonting för dig!

Målgruppen för Introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ (IMA) är tjejer och killar som ej ännu blivit behöriga för att studera på ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt Alternativ är en icke sökbar utbildning. Studie- och Yrkesvägledare på den grundskola du gått på ansöker om plats för dig. Målet är att utbildningen som längst skall vara ettårig. Tanken är att du efter ett år skall gå vidare till nationellt yrkesprogram, annat introduktionsprogram, annan utbildning (t.ex. folkhögskola) eller arbete.

Tack vare vår samordning av alla introduktionsprogram kan vi erbjuda dig en bredd på vilka grundskoleämnen som är möjliga att läsa som är unik i regionen. Upplägget på utbildningen är strikt individuellt utifrån dina mål, behov och förkunskaper.

På Bäckadalsgymnasiet har vi en lång tradition av att jobba med Individuellt Alternativ. Det gör att vi har en hög kompetens att möta olika typer av individuella behov.


Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA)

Bäckadalsgymnasiet och Socialförvaltningen driver tillsammans sedan 2004 samarbetsprojektet Förstärkt Individuellt alternativ (IMFIA). Målgruppen här är killar och tjejer som ej uppnått gymnasiebehörighet och som har någon typ av psykosocial problembild.

IMFIA är en del av Individuellt Alternativ, men det finns särskilda antagningskrav utöver de som krävs för IMIND. För att bli antagen krävs biståndsbeslut från socialsekreterare och beslut från ansvarig rektor.

Vi jobbar här med en förstärkt bemanning, där till exempel fritidspedagog och kurator ingår. Tanken är att denna förstärkta insats varar som längst i sex månader. Efter denna tidsfrist vill vi stödja dig att komma vidare antingen till ett arbete eller till vidare utbildning i någon form. Det kan till exempel handla om att du fortsätter inom IMIND, Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion, annan gymnasieutbildning eller folkhögskola.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00