Introduktionsprogram (IM-)

Vart vill du? Hur kan vi hjälpa dig att komma dit du vill?

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Med hjälp av individuell planering samt ett professionellt och vänligt men tydligt bemötande vill vi stödja dig att uppnå dina mål. Vi är som stoltast när vi lyckas hjälpa dig att komma dit du vill.

På Bäckadalsgymnasiet har vi så länge vår skola har funnits stått för en stolt tradition av hög kompetens att driva introduktionsprogram. Vi är kända i regionen för att våra elever uppnår goda resultat samt att vi har en högkompetent personal.

Introduktionsprogrammen är inte en utbildning, utan flera. Varje utbildning, så kallade introduktionsprogram, är skräddarsydda efter en särskild elevgrupps behov. Av totalt fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan finns fyra på Bäckadalsgymnasiet:

  • Individuellt Alternativ (IMA)
  • Programinriktat Individuellt val (IMR)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY)

Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.


Kontakt

SYV Charlotta Vincent, tfn 036-10 66 65

Rektor, Annika Nordgren, tfn 036- 10 62 86

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00