Svetsteknik, svets- och plåtbearbetning

Som elev på Industritekniska programmet har du möjligheter att välja mellan tre inriktningar. Du gör ditt val av inriktning redan när du söker till gymnasiet.

Inriktning Svetsteknik, svets- och plåtbearbetning

Inriktningen ger möjlighet till jobb t.ex. inom byggbranschen eller industrin. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på:

  • Svetsteknik med hjälp av olika metoder
  • Tillverkning av avancerade detaljer i olika material
  • Framtagning av ritningar med hjälp av datorteknik
  • Bearbetning av plåt och metall.

Utöver kurser i svetsteknik ingår kurser i plåtbearbetning inom valda nivåer för att öka din anställningsbarhet ytterligare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är att du som läser på Industritekniska programmet erbjuds truckutbildning och utbildning i heta arbeten under gymnasietiden. Den kunskap som inriktningen ger är mycket eftertraktad inom all industriell verksamhet. Under utbildningen har du möjlighet att göra svetsarprov för IW-certifikat, ett internationellt svetsdiplom som ger en kvalitetsstämpel på ditt yrkeskunnande.

Du får också möjlighet till grundläggande kunskap inom robotprogrammering/-svetsning.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00