Produkt- och maskinteknik - CNC

Som elev på Industritekniska programmet har du möjligheter att välja mellan tre inriktningar. Du gör ditt val av inriktning redan när du söker till gymnasiet.

Inriktning produkt- och maskinteknik profil CNC

Inriktningen ger dig stora chanser till ett spännande framtidsyrke, där du direkt efter utbildningen kan kalla dig CNC-operatör, programmerare eller serviceman. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på:

  • Bearbetning i datorstyrda maskiner.
  • Ritningslära och att bearbeta olika material
  • CAD/CAM-teknik. CAD är den datateknik som används för att göra ritningar och CAM är ett program som översätter ritningarna så att den datorstyrda maskinen kan arbeta efter dem.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är att du som läser på Industritekniska programmet erbjuds truckutbildning och utbildning i heta arbeten under gymnasietiden. Som elev hos får du en utbildning i en av Sveriges finaste utbildningslokaler inom CNC. Bäckadal är en av tre H-TEC-skolor i Sverige, en kvalitetsstämpel.

För studerande som vill och kan erbjuds, genom gymnasiearbetet i årskurs 3 möjlighet att testa sina kunskaper mot ett så kallat Grönt certifikat inom CNC, en branschnorm framtagen av Skärteknikcentrum AB i dialog med ledande skärande företag i branschen.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00