Industritekniska programmet (IN)

Har du funderat över var alla produkter du använder tillverkas någonstans? Lampan över köksbordet, fjärrkontrollen till din TV, gräsklipparen och bensinpumpen – och allt annat som du använder. Vi lever i ett samhälle som är beroende av teknik- och industriföretag, och dessa företag är beroende av att kunna anställa duktiga medarbetare med rätt utbildning.

Vi erbjuder dig en utbildning som leder dig tekniskt avancerade yrken, något som efterfrågas av företag inom industri- och teknikbranschen. På programmet lär du dig att använda industriell teknik och att delta i produktion. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Din praktik (APL) är en central del av utbildningen och ger dig goda kontakter inför framtida anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Vill du läsa vidare kan du direkt efter gymnasiet söka en yrkeshögskoleutbildning. Om du läser till vissa kurser under din gymnasietid kan du dessutom få högskolebehörighet tillsammans med din yrkesexamen.

På Industritekniska programmet finns två inriktningar som du väjer inför årskurs 1:

  • Produkt- och maskinteknik inriktning CNC
  • Svetsteknik, svets- och plåtbearbetning

Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Utbildningarna genomförs i ändamålsenliga och fräscha lokaler, med moderna maskiner. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Av de elever som gick ut från Industritekniska programmet våren 2014, fick 75 % arbete direkt efter avslutade studier.

Teknikcollege Södra Vätterbygden

Industritekniska programmet och Teknikprogrammet på Bäckadal är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden, ett samarbete mellan skola, näringsliv och kommuner. För dig som studerande innebär det:

  • Att du får kvalitetssäkrade kunskaper
  • Att du blir attraktiv på arbetsmarknaden
  • Att du skapar värdefulla företagskontakter under din gymnasietid
  • Att du har förtur till sommarjobb när du fyllt 18 år om du sköter dina studier och din praktik


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00