Hotell och turism

Programkurser mot hotell och turism är ett första steg ut i branschen med hela världen som arbetsfält. Här blir du tränad i att bygga relationer och att möta alla människor på bästa sätt.

Inom hotellkurserna lär du dig skillnaden mellan olika sorters boenden och får kunskap som krävs för att arbeta med såväl konferens som evenemang. Turismkurserna ger dig kunskaper om de olika delarna inom turistnäringen såsom att bo, äta, göra, resa och sälja. Du får lära dig om olika resvägar och färdsätt, upplevelser och guidning samt får förståelse för sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder.

Inom programfördjupningskurserna finns det kurser som riktar sig mot både hotell- och turismbranschen. Det betyder att du kan välja att antingen fördjupa dig inom något av områdena eller bredda din kompetens vilket ger dig ännu större möjligheter att bli anställningsbar i Sverige såväl som i övriga världen.

På Hotell- och turismprogrammet är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en mycket central del av inlärningen och du har minst 15 veckors praktik under din utbildning. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen, till exempel Smålands Turism och Placebrander.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00