Hotell- och turismprogrammet (HT)

Är du intresserad av människor och brinner för service och bemötande? Är du äventyrslysten och kan tänka dig att
arbeta utomlands? Gillar du att vara i hetluften där människor från olika länder och kulturer möts? Då har vi utbildningen för dig! Här blir du väl förberedd för arbete inom hotell- eller turismbranschen direkt efter gymnasiet.

På Hotell- och turismprogrammet lär du dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi, och om människors
behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Hotell- och turismprogrammet ger en yrkesexamen som gör det möjligt att börja arbeta direkt eller att läsa på yrkeshögskola. Du har också möjlighet att, under din gymnasietid, läsa till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Din praktik, eller ”Arbetsplatsförlagt lärande” (APL), är en mycket central del av inlärningen och din praktikperiod har sedan goda förutsättningar att utvecklas till en anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik. Vi har många internationella kontakter på programmet, och det kan finnas möjlighet att genomföra praktiken utomlands.

Hotell- och turismprogrammet på Bäckadalsgymnasiet har en inriktning:

  • Hotell och turism


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00